രണ്ട് തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം രുചിയേറും വട്ടയപ്പം : വീഡിയോ കാണാം


രണ്ട് തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം രുചിയേറും വട്ടയപ്പം. ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും..വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ വട്ടയപ്പം ആണിത്. ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ ഈസിയായി വട്ടയപ്പം നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

How to make VATTAYAPPAM : Watch video

 

 

Suggested Video :

Chilli Glazed Chicken Fry..ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കു

 

 

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???


Like it? Share with your friends!