സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ ഒരു നാലുമണി പലഹാരം ഉഴുന്നു ബോണ്ട തയ്യാറാക്കാം : വീഡിയോ കാണാം


സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ ഒരു നാലുമണി പലഹാരം ഉഴുന്നു ബോണ്ട തയ്യാറാക്കാം. ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും..വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ ഉഴുന്നു ബോണ്ട ആണിത്. ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ ഈസിയായി ഉഴുന്നു ബോണ്ട നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

How to make uzhunnu vada : Watch video

 

 

Suggested Video :

റവ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നു ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കു

 

 

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???


Like it? Share with your friends!