നല്ല തനി നാടൻ തക്കാളി കറി ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കു: വീഡിയോ കാണാം


നല്ല തനി നാടൻ തക്കാളി കറി ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും..വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ തക്കാളി കറി ആണിത്. ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ ഈസിയായി തക്കാളി കറി നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

how to make tomato curry : Watch video

 

 

Suggested Video :

നല്ല ടേസ്റ്റി മുട്ട ബിരിയാണി ഈസി ആയി ഉണ്ടാക്കാം

Ingredients: Egg, Jeera Rice, Onion, Chilli, Gee, Tomato, Ginger, Garlic, Mint Leaf, Oil, Grambu, Elakka, Water, Turmeric Powder, Coriander powder, Biriyani Masala.

 

 

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???


Like it? Share with your friends!