പടവലങ്ങ ഇതുപോലെ വച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈരീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ : വീഡിയോ കാണാം


ഭക്ഷണ പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ട സാധനമാണ് പടവലങ്ങ റോസ്റ്റ്. പല നിറത്തിലും പല രുചിയിലുമുള്ള പടവലങ്ങ റോസ്റ്റ് കടകളിൽ ലഭ്യമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കടകളിൽ നിന്നാണ് പലരും കഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വെറൈറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ പടവലങ്ങ റോസ്റ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്ന് അറിയുവാനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

How to make Snake Gourd Roast : Watch video

 

 

Suggested Video : വഴുതനങ്ങ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറി വെച്ച് നോക്കു……ഗുട്ടി വങ്കായ അല്ലെങ്കിൽ ഗുത്താവങ്കയ : Watch Video

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???


Like it? Share with your friends!