സപ്പോട്ട പഴം കൊണ്ട് നല്ല കിടിലൻ ഐസ് ക്രീം : വീഡിയോ കാണാം


സപ്പോട്ട പഴം കൊണ്ട് വീട്ടിൽതന്നെ നല്ല കിടിലൻ ഐസ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം , കുട്ടികൾ ഇത്‌ വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല…

How to make Sapota Ice Cream : Watch video

 

 

Suggested Video :

കോഴി മുട്ട കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നു ഉണ്ടാക്കിനോക്കു
INGREDIENTS : Egg – Pepper Powder – Salt – Maidha – Cornflour – Turmeric Powder – Oil

 

 

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???

Loading...