റസ്റ്റോറന്റിൽ കിട്ടുന്ന ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം: വീഡിയോ കാണാം


റസ്റ്റോറന്റിൽ കിട്ടുന്ന ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം. ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും..വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ആണിത്. ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ ഈസിയായി ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

How to make Restaurant Style Gobi Manchurian : Watch video

 

 

Suggested Video :

വളരെ ടേസ്റ്റിയും വെറൈറ്റിയും ആയ കിടിലൻ തനിനാടൻ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ്‌ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം

 

 

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???


Like it? Share with your friends!