വീട്ടിൽ പപ്പായ ഉണ്ടോ, എങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കു പപ്പായ ഐസ് ക്രീം : വീഡിയോ കാണാം


വീട്ടിൽ പപ്പായ ഉണ്ടോ, എങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കു പപ്പായ ഐസ് ക്രീം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഐസ് ക്രീം ആണിത്. എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഐസ് ക്രീം ആണിത്. നിങ്ങൾ വെറൈറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ ഈസിയായി ഐസ് ക്രീം നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

How to make Pappaya Icecream : Watch video

 

 

Suggested Video :

അഞ്ചുമിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബ്രേക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാലുമണി പലഹാരം..എഗ്ഗ് ബ്രഡ് ഉപ്പ്മാവ്

 

 

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???


Like it? Share with your friends!