തക്കാളി കറി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ..സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു തക്കാളി കറി : വീഡിയോ കാണാം


തക്കാളി കറി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ..സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു തക്കാളി കറി. ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും..വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ തക്കാളി കറി ആണിത്. ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ ഈസിയായി തക്കാളി കറി നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

How to make Onion Tomato Curry: Watch video

 

 

Suggested Video :

Egg Stick Fry..കോഴി മുട്ട കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നു ഉണ്ടാക്കിനോക്കു

INGREDIENTS : Egg – Pepper Powder – Salt – Maidha – Cornflour – Turmeric Powder – Oil

 

 

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???

Loading...