ഓണാട്ടുകര സ്റ്റൈൽ ചെമ്മീൻ തീയൽ ഉണ്ടാക്കാം : വീഡിയോ കാണാം


ഓണാട്ടുകര സ്റ്റൈൽ ചെമ്മീൻ തീയൽ ഉണ്ടാക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും..വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ ചെമ്മീൻ തീയൽ ആണിത്. ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ ഈസിയായി ചെമ്മീൻ തീയൽ നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

How to make Onattukara Chemmeen Theeyal : Watch video

 

 

Suggested Video :

നല്ല ടേസ്റ്റി മുട്ട ബിരിയാണി ഈസി ആയി ഉണ്ടാക്കാം

Ingredients: Egg, Jeera Rice, Onion, Chilli, Gee, Tomato, Ginger, Garlic, Mint Leaf, Oil, Grambu, Elakka, Water, Turmeric Powder, Coriander powder, Biriyani Masala.

 

 

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ Please LIKE, SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി ‘തനി നാടൻ’ മുതൽ ‘നോർത്ത് ഇഡ്യൻ’ വരെ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ‘PAGE LIKE’ ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???


Like it? Share with your friends!