ബ്രെഡും പാലും ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഒരൊറ്റ തവണ ഇതൊന്നു തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ: വീഡിയോ കാണാം


ബ്രെഡും പാലും ഉണ്ടോ ?? എങ്കിൽ ഒരൊറ്റ തവണ ഇതൊന്നു തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ .ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും..വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ ഹൽവ ആണിത്. ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ ഈസിയായി ഹൽവ നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

How to make Milk Bread Halwa at home : Watch video

 

 

Suggested Video :

ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ സുഖിയൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം

Ingredients: Green gram, Turmeric Powder, Myda flour, Salt, Jaggri, Coconut, Cardamom, Oil, Rice flour, water

 

 

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ Please LIKE, SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി ‘തനി നാടൻ’ മുതൽ ‘നോർത്ത് ഇഡ്യൻ’ വരെ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ‘PAGE LIKE’ ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???

Loading...