മലബാർ സ്പെഷ്യൽ കോഴികക്കം തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു നോക്കൂ : വീഡിയോ കാണാം


മലബാർ സ്പെഷ്യൽ കോഴികക്കം തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണിത്. ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ കോഴികക്കം ഈസിയായി നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

How to make Malabar Special Chicken Kakkam : Watch video

 

 

Suggested Video :ചില്ലി ചിക്കൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ചുരുക്കം ആയിരിക്കും … സ്വാദിഷ്ടമായ #ChilliChickenDry നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം – വീഡിയോ കാണാം

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???


Like it? Share with your friends!