തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ കൊത്തു പറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയാലോ : വീഡിയോ കാണാം


തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ കൊത്തു പറോട്ട ഉണ്ടാക്കിയാലോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും..വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ കൊത്തു പറോട്ട ആണിത്. ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ ഈസിയായി കൊത്തു പറോട്ട നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

How to make Kothu parotta : Watch video

 

 

Suggested Video :

കോഴി മുട്ട കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നു ഉണ്ടാക്കിനോക്കു..Egg Stick Fry

INGREDIENTS : Egg – Pepper Powder – Salt – Maidha – Cornflour – Turmeric Powder – Oil

 

 

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ Please LIKE, SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി ‘തനി നാടൻ’ മുതൽ ‘നോർത്ത് ഇഡ്യൻ’ വരെ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ‘PAGE LIKE’ ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???


Like it? Share with your friends!