രുചികരമായ മുട്ട സ്‌റ്റൂ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം : വീഡിയോ കാണാം


രുചികരമായ മുട്ട സ്‌റ്റൂ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും..വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ മുട്ട സ്‌റ്റൂ ആണിത്. ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ ഈസിയായി മുട്ട സ്‌റ്റൂ നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

How to make Kerala Style Egg Stew : Watch video

 

 

Suggested Video :

ഒരു തനിനാടൻ കൂർക്ക കറി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണേ

 

 

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???


Like it? Share with your friends!