വെളുത്തുള്ളി അച്ചാർ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഇട്ടാലോ? : വീഡിയോ കാണാം


വെളുത്തുള്ളി അച്ചാർ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഇട്ടാലോ?. ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും..വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ അച്ചാർ ആണിത്. ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ ഈസിയായി അച്ചാർ നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

How to make garlic pickle : Watch video

 

 

Suggested Video :

ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ സുഖിയൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം

 

 

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???

Loading...