ഈ ചൂടത്തു കുടിക്കാൻ തണുത്ത ഒരടിപൊളി കോഫി: വീഡിയോ കാണാം


ഈ ചൂടത്തു കുടിക്കാൻ തണുത്ത ഒരടിപൊളി കോഫി ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും..വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ കോഫി ആണിത്. ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ ഈസിയായി കോഫി നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

How to make Dalgona Coffee at home : Watch video

 

https://youtu.be/qxkwgnQsEhQ

 

Suggested Video :

ചായക്കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ സുഖിയൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം

Ingredients: Green gram, Turmeric Powder, Myda flour, Salt, Jaggri, Coconut, Cardamom, Oil, Rice flour, Water

 

 

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???


Like it? Share with your friends!