സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടി ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിനോക്കു : വീഡിയോ കാണാം


ഭക്ഷണ പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ട സാധനമാണ് ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടി. പല നിറത്തിലും പല രുചിയിലുമുള്ള ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടി കടകളിൽ ലഭ്യമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കടകളിൽ നിന്നാണ് പലരും കഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വെറൈറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്ന് അറിയുവാനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

How to make Beetroot Pachadi Kerala sadhya special : Watch video

 

 

Suggested Video :Restaurant Style Green Peas Curry : Watch Video

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???


Like it? Share with your friends!