സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ ചിക്കൻ മുള ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം: വീഡിയോ കാണാം


സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ ചിക്കൻ മുള ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം. ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും..വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ ചിക്കൻ മുള ബിരിയാണി ആണിത്. ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ ഈസിയായി ചിക്കൻ മുള ബിരിയാണി നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

How to make Bamboo Chicken Biryani : Watch video

 

 

Suggested Video :

വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ മുളകിട്ടു വച്ച കിടിലൻ മാന്തൾ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം

Ingredients: Sole Fish ( Manthal), Tomato, Water, Green Chilli, Ginger, Small onion,Curry leaf, Red chilli Powder, Salt, Turmeric Powder,
Pepper Powder,Tamarind, Coconut oil,

 

 

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???

Loading...