ഇഞ്ചി ഏലയ്ക്ക രുചിയിലൊരു ചായ


ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാനിയമാണ് ചായ, ചൈനയിലാണ് ചായയുടെ ഉൽഭവം. പാൽ,വെള്ളം എന്നിവ സമ അനുപാതത്തിൽ എടുത്ത് ചായ തയാറാക്കുന്ന കേരളാ രീതിയൊന്നു മാറ്റിപ്പിടിച്ചാലോ? ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ അൽപം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തൊരു ചായക്കൂട്ട് നോക്കാം.

ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ

വെള്ളം – 1 ഗ്ലാസ്
പാൽ – ഒന്നേകാൽ കപ്പ്
ഏലയ്ക്ക – 1
ഇഞ്ചി – 1 ചെറിയ കഷ്ണം
പഞ്ചസാര – 2 ടീസ്പൂൺ ( ആവശ്യാനുസരണം)

തയാറാകുന്ന വിധം

വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു ഇഞ്ചിയും ഏലയ്ക്കായും ചതച്ചിടുക. ഈ കൂട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ പഞ്ചസാരയും ആവിശ്യത്തിന് തേയിലയും ചേർത്ത് വീണ്ടും തിളപ്പിച്ചു 5നിമിഷം മൂടിവെക്കുക.. എന്നിട് പാലും ചേർത്ത് തിളച്ചുവരുമ്പോൾ ഇറക്കി അരിച്ചെടുത്താൽ നല്ല ചൂട് ഫെവൗർഡ് ടി തയാർ.

**************************************YOU MAY ALSO LIKE

https://www.youtube.com/watch?v=ZOt5yCMW478

**************************************RECIPE SUGGESTION

INDIAN MASALA CHAI

Ingredients

4 whole cloves
2 cardamom pods
1 cinnamon stick, broken into pieces
3 cups water
1⁄4 teaspoon ground ginger
1⁄8 teaspoon fresh ground black pepper
1⁄2 cup milk
2 tablespoons granulated sugar
2 tablespoons black tea (decaf is best)

Method

In a mortar, crush the cloves, cardamom pods and cinnamon, or use a coffee grinder.
Transfer the crushed spices to a small saucepan, add the water, ginger and pepper and bring to a boil.
Remove the pan from the heat, cover and let steep for 5 minutes.
Add the milk and sugar to the pan and bring to a boil.
Remove from the heat and add the tea.
Cover and let steep for 3 minutes.
Stir the chai, then strain it into a warmed teapot or directly into teacups.
Enjoy!


Like it? Share with your friends!