കളയുന്ന മുട്ടത്തോടുമതി…. ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ : വീഡിയോ കാണാം


നമ്മളിൽ പലരും ബോട്ടിൽ ഉപയോഗ ശേഷം കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് .അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‍നങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. . മുട്ടത്തോടു വെച്ച് അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റ് ഈസിയായി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം അത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുകയും പണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യാം .അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ .

Eggshell Bottle Craft ideas : Watch video

 

 

Suggested Video :

നാടൻ രീതിയിൽ ഫിഷ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം

Ingredients:Fish,Garlic, ginger, Turmeric Powder, Chilly Powder, pepper Powder, Fennel seed ,onion, Water, Salt, Coconut Oil,Tomato, Chilly, Curry Leaf.

 

 

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???


Like it? Share with your friends!