2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മയോണൈസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം : വീഡിയോ കാണാം


2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മയോണൈസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും..വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ മയോണൈസ് ആണിത്. ഒന്ന് മനസ് വെച്ചാൽ ഈസിയായി മയോണൈസ് നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതേയുള്ളു. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

Creamy Homemade Mayonnaise : Watch video

 

 

Suggested Video :

കള്ളുഷാപ്പിൽ കിട്ടുന്ന രുചിയിൽ കക്ക ഇറച്ചി തോരൻ തയ്യാറാക്കാം

 

 

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???


Like it? Share with your friends!