അക്ഷയ പോകാതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ജനന, മരണ, വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ ലഭിക്കും : വീഡിയോ കാണാം


അക്ഷയ പോകാതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ജനന, മരണ, വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ ലഭിക്കും..ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്ന് അറിയുവാനായി വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൂ.

Birth certificate,Death&Marriage certificate : Watch video

 

 

Suggested Video : നമുക്ക് എങ്ങനെ Aloe Vera Gel വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം – വീഡിയോ കാണാം

വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ PLEASE SHARE & SUPPORT. എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണ പ്രേമികൾക്കായി 20+ കിടിലൻ Recipe Videos ഈ പേജിൽ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ, ഹോംലി മീൽസ് PAGE LIKE ചെയ്യാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ???


Like it? Share with your friends!